Autore: deadneycribbar

מערכת אמינה לעידוד עובדים. תועלים מגברים עובדי עובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית https://www.israelxclub.co.il/ – לספק לעובדים עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולתת ללקוחותינו לתת לשירותים נכס טוב יותר בלעדית. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לקבוע שיתוף פעולה עם קו ארוך, אשר יהפוך לנוח הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הדיור מתרחש אך ורק עבור הוצאות העובד. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל מוערכת כ- 40-60 דולר ליום.